Logo
Vytisknout tuto stránku

Lesnické firmy hodlají ukončit 76 % smluv komplexních a těžebních zakázek

Z celkem 127 dotčených územních jednotek ke konci letošního roku skončí smlouvy na 96. Státní podnik na jednotky s ukončenou smlouvou vypíše nové soutěže. Možnost ukončit smlouvy předčasně dohodou z důvodu kalamitní situace a problémům na trhu s dřívím nabídl sám státní podnik. Učinil tak na základě usnesení vlády z 25. září 2017.

Doporučený Lesnické firmy hodlají ukončit 76 % smluv komplexních a těžebních zakázek

Největší počet vypovězených jednotek se týká jednotek krajských ředitelství Šumperk, Frýdek Místek, Zlín, ale i Jihlava nebo Karlovy Vary. Nelze pozorovat závislost výpovědí na zbývající délce platnosti smluv.

Například společnost UNILES 13 smluv ukončí a 13 smluv ponechá v platnosti. Společnost PROGLES vypověděla 12 smluv, největší počet ukončených smluv – 16 připadá na společnost PETRA. Nové kolo výběrového řízení nad 96 zakázkami bude připraveno v co nejkratší době s tím, že o tom, zda bude zachován senátní systém, se rozhodne na základě hodnocení nabídek tendru 2018+. Alternativou je volba překlenovacího řešení.

Dokumentace smluv ponese podle vyjádření Lesů ČR pouze drobné úpravy v oblasti hodnocení z důvodu zkrácení celého procesu. Záměrem je, aby smluvní vztah začal platit nejpozději 1. dubna 2018.

Po dobu, kdy budou jednotky soutěženy, budou Lesy ČR ve zvýšené míře využívat prezenční i elektronické akce na těžebních blocích.

Daniel Szórád se také vyjádřil k připravovanému návrhu zákazu úmyslných těžeb. Uvedl, že záměr do značné míry pravděpodobně splnil účel v tom, že došlo k určité stabilizaci na trhu s dřívím a někteří zpracovatelé si uvědomili, že snížení jejich cen nebylo zcela reálné. Zároveň podotkl, že nevěří v kompletní vyhlášení zákazu úmyslných těžeb smrku a borovice.

Počet platných smluv k 9.10.2017

 

Smluvní vztahy LČR (lesnické činnosti, těžba, bez pěstební činnosti)

 Zdroj: Lesy ČR

 Autor: redakce

 

Naposledy změněno: středa, 11 říjen 2017 18:58

(0 hlasů)
Silvarium.cz | Provozovatel Lesnická práce s.r.o. | All Rights Reserved.