Logo
Vytisknout tuto stránku

Lesy ČR chystají reorganizaci (ČT 1)

Iva Kubanková, moderátorka
Místo 11 krajských ředitelství jen 7 pro větší oblasti, nebo například rušení samostatných správ toků. Lesy České republiky se připravují na reorganizaci. Přinést má efektivnější fungování státního podniku. Podle části starostů nebo ekologů to ale například v Jeseníkách péči o lesy spíše uškodí.

Dušan Gavenda, redaktor
Jeseníky po říjnové vichřici. Polámané stromy musí co nejdříve pryč, aby nikoho neohrozily a nepustily se do nich škůdci, anebo holiny po kůrovcové kalamitě. V těchto horách o ně není nouze a je třeba zalesňovat . Klíčový je v podobných situacích revírník a nadřízený lesní správce. Právě těch ale má být v Jeseníkách brzy méně. Teď mají Lesy České republiky 5 lesních závodů a 11 krajských ředitelství. Ty od nového roku nahradí pouhých 7 ředitelství oblastních, například to v Šumperku zanikne. V Jeseníkách ubude i lesních správ, kde je jich dnes 6, budou pouze 3. Po sloučení lesních správ Loučná a Janovice vznikne celek o rozloze téměř 36 000 hektarů, přitom průměrná výměra lesních správ v České republice je zhruba poloviční.

Tomáš Pospíšil, bývalý krajský ředitel LČR Šumperk
Pokud bude mít území větší než 40 000 hektarů, bude mít pod sebou 35, 40 revírníků, tak není schopen v průběhu roku je ani navštívit na těch revírech a vlastně zjistit, jakým způsobem ti revírnicí hospodaří.

Petra Harazímová, starostka Loučné nad Desnou /Loučná SPOLU/
Já vlastně dodneška nevím třeba, kolik lidí bude propuštěno, nebo jestli ta budova zůstane nebo nezůstane, jestli tady bude nějaký, řekněme, člověk, který bude třeba s námi komunikovat, nebo jestli přes hlavní hřeben Jeseníků budeme muset dojíždět do 60 kilometrů vzdálených Janovic.

Dušan Gavenda, redaktor
Olomoucké hejtmanství kvůli tomu na dnešek svolalo jednání mezi samosprávami a vedením státních lesů . Vzhledem k platným omezením neproběhlo tady, ale formou videokonference.

Martin Šmída, radní Ol. kraje pro životní prostředí, odpady a zemědělství /Piráti/
Některé teda věci vyjasněny byly a myslím, že byly jako spokojeny obě strany. Nicméně zůstalo pořád několik nezodpovězených otázek.

Josef Vojáček, generální ředitel Lesů České republiky
Nerušíme žádné venkovní pozice, naopak je posilujeme. Jednotliví lesní správci dostanou možnost přijmout určitý počet nových pracovníků, i to je údaj, který po nás účastníci jednání vyžadovaly a který, který jim zadáme.

Dušan Gavenda, redaktor
Odsunutí samotné reorganizace, ale v tuto chvíli už možné není. Pavel Habram a Dušan Gavenda, Česká televize.

ČT 1

Silvarium.cz | Provozovatel Lesnická práce s.r.o. | All Rights Reserved.