Logo
Vytisknout tuto stránku

Brdy zase zadržují o trochu více vody. U Padrťských rybníků (nase-voda.cz)

Agentura ochrana přírody a krajiny ČR financovala jedno z navrhovaných opatření doporučených na základě studie: Zvýšení retenční schopnosti pramenné oblasti CHKO Brdy – Klabava. Zdrojem financí byl Program péče o krajinu, práce provedly Vojenské lesy a statky, s.p. Informovala o tom AOPK.

Louky v okolí Padrťských rybníků byly v minulosti nevhodně odvodněny. Podél silnice od hráze Dolejšího Padrťského rybníka k Hořejšímu byl vytvořen, místy i několik metrů hluboký, odvodňovací příkop, který je dle legislativy i potokem. Aby došlo k zpřírodnění tohoto místa a k zpomalení odtoku vody, byly po dohodě s vlastníkem přilehlých pozemků provedeny zemní práce.

Celý článek najdete zde

Silvarium.cz | Provozovatel Lesnická práce s.r.o. | All Rights Reserved.