Logo
Vytisknout tuto stránku

Libor Jankovský: Myslivecká legislativa se musí změnit tak, aby škody zvěří neomezovaly růst nové generace lesa (ekolist.cz)

Na území České republiky dochází k plošnému rozpadu především smrkových porostů. Postiženy jsou však porosty prakticky všech hospodářsky významných dřevin, bez ohledu na vlastnictví nebo způsob obhospodařování. Tato situace vznikla nejen v důsledku probíhajícího vlivu klimatických extrémů, nevhodné druhové skladby porostů, nevhodně zvoleným způsobem obhospodařování nebo i nešťastně provedenou reorganizací modelu státem obhospodařovaných lesů. V neposlední řadě je ale také příčinou neprovedení zásadních změn v našich zákonech a vyhláškách. Stávající legislativa je dnes již v mnoha směrech překonaná a neodpovídá moderním trendům hospodaření v lesích, využívajících tvořivých sil přírody k zakládání lesů druhově a strukturně bohatých.

Celý článek najdete zde.

Silvarium.cz | Provozovatel Lesnická práce s.r.o. | All Rights Reserved.