Logo
Vytisknout tuto stránku

MZe – Dotační program 129 390 – Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích – 2. etapa (Dotacni.info)

Cílem programu je výrazné zlepšení technického stavu drobných vodních toků a malých vodních nádrží, které podpoří vodní režim krajiny, posílí retenci vody v krajině a zvětší bezpečnost při zvýšených průtocích. Opatření přispějí ke zvýšené schopnosti zadržení vody v krajině v dané lokalitě, případně ke zlepšení bezpečného odtoku z kritických míst, a tím ke zvýšení protipovodňové ochrany v případě povodní.

Příjem žádostí:

Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 19. 10. 2020 do 29. 1. 2021.

Příjemci podpory:

A Podprogram 129 392 – Státní podniky Povodí a Lesy České republiky.
B Podprogram 129 393 – Obce a svazky obcí.

Celý článek najdete zde

Silvarium.cz | Provozovatel Lesnická práce s.r.o. | All Rights Reserved.