Logo
Vytisknout tuto stránku

Obnova lesů v Krušných horách (ČT 1)

Bohumil KLEPETKO, moderátor
V Krušných horách pokračuje obnova lesa poničeného imisní kalamitou ze sedmdesátých a osmdesátých let. Situaci lesníkům ale teď komplikuje houba kloubnatka, která napadá smrk pichlavý. Do výsadby stromků letos Lesy České republiky investují 40 milionů korun.

Aleš KLIB, lesní správce, Lesy ČR, LS Litvínov
Toto je nový les, který nahradil porosty poškozené imisemi v minulém století.

Renata MALÍKOVÁ, redaktorka
Takhle se Krušné hory uzdravují po exhalací a kyselých deštích byla v sedmdesátých a osmdesátých letech poničená rozsáhlá oblast krušnohorských lesů, z domácího smrku ztepilého byly jen pahýly, obnova lesů začala v devadesátých letech, mrtvé stromy nahradily například smrky pichlavé, jenže ty teď zažívají krušné chvíle.

Aleš KLIB, lesní správce, Lesy ČR, LS Litvínov
Nám je napadá kloubnatka, způsobí to, že nevyraší naší nové výhony, strom postupně ztrácí jehličí až odumře, přestože se snažíme odstraňovat ty nejnápadnější stromy, tak je poškození stejné jako v předcházejících letech.

Renata MALÍKOVÁ, redaktorka
Nemocné stromy nahrazují mladé stromky.

Eva JOUKLOVÁ, mluvčí Lesů ČR
V letošním roce chceme vysadit 4,5 milionu sazenic, v loňském roce jsme vysadili 2,5 milionu.

Renata MALÍKOVÁ, redaktorka
O sazenic je potřeba pečovat v průběhu celého roku, teď je období, kdy se kolem nich musí sekat tráva to proto, aby je nezadusila.

Aleš KLIB, lesní správce, Lesy ČR, LS Litvínov
Se musí ožnout tak, aby, když v zimě napadne sníh, nemohla sazenici za zalehnout.

Renata MALÍKOVÁ, redaktorka
Krušným horám pomáhá deštivé počasí posledních měsíců, to totiž posiluje stromy v boji s kůrovcem.

Aleš KLIB, lesní správce, Lesy ČR, LS Litvínov
Mají dostatek vláhy, tak jsou schopny toho kůrovce zalít smůlou, tady je krásně vidět, jak ten strom smolí a když ten kůrovec se do toho stromu pokouší zavrtat, tak ten strom je schopen se ubránit.

Renata MALÍKOVÁ, redaktorka
Lesy České republiky už investovaly do výsadby přes miliardu korun, celková investice má být 2 miliardy, Renata Malíková, Česká televize, Krušné hory.

Silvarium.cz | Provozovatel Lesnická práce s.r.o. | All Rights Reserved.