Logo
Vytisknout tuto stránku

Co musí udělat nový ministr zemědělství (Týden)

Zemědělství už dávno nezahrnuje jen pěstování obilí a chov prasat nebo krav. Farmaření výrazným způsobem ovlivňuje charakter české krajiny. Pole, pastviny, louky, lesy, rybníky. Každé zásadní rozhodnutí má dlouholeté dopady. Rozorání mezí v padesátých letech minulého století velmi výrazně pociťujeme i dnes. Samozřejmě že „zemědělská prvovýroba" a navazující obory budou v agrárním resortu vždy na prvním místě, ale pokud se například nepodaří zastavit půdní erozi, může se stát, že obilí – přinejmenším v některých regionech – nebudeme mít kde pěstovat. Čemu by se tedy měl nový ministr, ať to bude Miroslav Toman, nebo někdo úplně jiný, věnovat v „mimozemědělské" oblasti?
Nejaktuálnějším problémem resortu je nepochybně kůrovcová kalamita, jež se rozšířila nejen vinou dlouhodobého sucha, ale také kvůli špatnému druhovému složení českých lesů a nedostatečným zásahům všech odpovědných úředníků včetně ministrů. Zajímavé je, že když před pár lety „řádil" lýkožrout smrkový v šumavském národním parku, vnikl ohromný tlak na kácení napadených porostů i v těch nejvzácnějších místech tohoto jedinečného území, byť si tam příroda musí (a umí) poradit bez lidského zásahu. Kvůli tomu přece národní park vznikl. Když se kůrovec zakousl do stromů na severovýchodě Moravy, nic takového jako na Šumavě se neodehrálo, ačkoli jde o „obyčejné" hospodářské lesy.
Kůrovcovou kalamitu je zapotřebí zastavit. Je ovšem nutné postupovat uvážlivě, vybrat místa, kde se bude kácet, a neposílat těžkou techniku tam, kde by mohla způsobit více škody než užitku. Současně by se měla změnit dlouhodobá praxe, kdy se na většině území vysazuje opět smrk. Kvůli globálnímu oteplování bude tento strom ve středních nadmořských výškách hynout. Někde se to děje už nyní – ideální místo pro rozmnožování kůrovce. Jenže připravovaná vyhláška dočasného ministra Jiřího Milka (za ANO) znovu počítá s masivním vysazováním smrku i ve zcela nevhodných lokalitách. Je dobře, že jeho vládní kolega z ministerstva životního prostředí Richard Brabec (ANO) se to snaží ještě zvrátit. Nový ministr zemědělství musí takové plošné rozšiřování smrku zastavit a spíše navracet do přírody buky, duby a jiné vhodné dřeviny.
Dalším úkolem nového šéfa resortu musí být zastavení eroze zemědělské půdy, což se zatím nedaří. Vodní erozí je dnes ohrožena více než polovina půdy, z toho asi osmnáct procent extrémně. Na některých místech jižní Moravy už dokonce prosvítá hornina, půda je pryč. Kvůli erozi se nemůže v krajině udržovat voda. Velké zemědělské lány potřebují remízky, travnaté plochy, polní cesty, stromořadí, malé rybníčky. Ano, na takových místech se hůře hospodaří, omezí se nasazení těžké zemědělské techniky, ale do budoucna jiné východisko zkrátka není. Čím více se podaří udržet vodu v krajině přirozenou cestou, tím lépe. S velkoplošným zemědělstvím souvisí i razantní úbytek běžného ptactva. Od roku 1982 ze zemědělské krajiny zmizela třetina ptáků, například počet koroptví polních se podle odhadů snížil o šedesát až sedmdesát procent, stav čejek chocholatých je dokonce ještě tristnější.
Ptactvo, ale i jiné druhy doplácejí na to, že příroda je málo pestrá. Dalším zabijákem jsou chemická hnojiva a postřiky. Podle poslední zprávy o stavu životního prostředí stouplo využívání minerálních hnojiv oproti roku 2000 o 86 procent! Ohromné množství se spotřebuje na nekonečných žlutých lánech s řepkou. Zemědělci musejí s postřikovači na pole alespoň osmkrát ročně, aby ochránili rostliny, které slouží jako povinná přísada do pohonných hmot, což si vyloboval Andrej Babiš, jehož byznys je do značné míry postaven právě na řepce – od prodeje chemikálií až po zpracování sklizených rostlin. Česko je přitom řepková velmoc, chemické postřiky zabíjejí nejen škůdce, ale i prospěšný hmyz, navíc prosakují do podzemních vod. Zmenšení lánů s řepkou by bylo namístě.
Pokud se nový ministr zemědělství bude řídit tímto úkolem, nebude to mít ve vládě jednoduché.

PAVEL BAROCH

Silvarium.cz | Provozovatel Lesnická práce s.r.o. | All Rights Reserved.