Přihlásit

Mezinárodní konference o jehličnatém dříví

Na konci roku 2014 se konala v Berlíně Mezinárodní konference o jehličnatém dříví. Odborníci z celého světa hodnotili vývoj celosvětové situace na trhu s dřívím.

Zotavení po období krize není zatím stabilní

Claus Tigges z Německé spolkové banky prezentoval finančně politický rámec, ve kterém se trh s dřívím bude v následujících měsících pohybovat.

V posledních dvou letech nastalo podle Tiggese zjevné oživení v Evropě od nástupu krize v roce 2009. Tato situace ale zatím není a nebude stabilní. Nejvýznamnější státy Evropy vykazují zatím jen slabý růst, některé dokonce mírný pokles. Vývoj v původních krizových zemích, především v Irsku, Španělsku a Portugalsku naproti tomu registruje docela zdravé tendence růstu. Pokles dynamiky trhu se však ve druhé polovině roku 2014 projevoval v celé Evropě. Oslabení vývoje se jeví výrazněji ve srovnání s prvním pololetím, kdy došlo k markantnímu oživení od roku 2013. V Eurozóně se v roce 2015 neočekává recese, spíše se počítá s mírným růstem hrubého domácího produktu. Podstatným rizikovým faktorem je současná geopolitická situace. Za hlavní problémy označil Tigges nízký stav veřejných investic v Německu a klesající ceny komodit, které by mohly vést k deflaci. Za pokles cen komodit jsou z více než 70% na vině ceny energií a potravin.

Situace na trhu s dřívím

Sampsa Auvinen, člen představenstva lotyšské firmy Norvik Timber Industries nejprve analyzoval vývoj tržní situace evropských pilařských závodů v letech 2013 a 2014. Od začátku roku 2013, zhruba v prvních 7-8 měsících došlo k nástupu konjunktury, kterou však ve třetím kvartálu vystřídal opačný trend a do konce roku 2013 již k oživení nedošlo. Začátkem roku 2014 se výrazně zvýšila produkce řeziva v celé Evropě, výjimkou bylo pouze Švýcarsko. Procentuálně nejvíce vzrostla výroba řeziva v Rumunsku, tento trend Auvinen označil s ironií za přímo fatální chybu pilařů. Množství pořezu se řídilo stavem zásobování surovinou ve stylu: „Máme dost kulatiny, budeme vyrábět." Samozřejmě došlo v krátké době ke značnému převisu nabídky řeziva na trhu, přestože byli pilaři mnohokrát upozorňováni na to, aby produkci přizpůsobili poptávce a reagovali na ni včas. Skupina tržních expertů v oblasti stavebnictví předpovídala pro rok 2014 růst ve výši 2,0 %. To bylo podle Auvinena příliš optimistické. Stavebnictví v loňském roce této úrovně růstu nedosáhlo. Na situaci pilařských závodů v Evropě bude mít podle Auvinena vliv vývoj trhu na Středním východě a v severní Africe. V poslední době narůstá objem exportu do těchto destinací, jistou míru nejistoty však představují permanentní politické konflikty. Kriticky hodnotil Auvinen asijské trhy, Japonsko a Čínu. V Japonsku došlo podle statistických údajů k nejsilnějšímu poklesu bytové výstavby od roku 2009. Čína je sice důležitým trhem, ale i tady dochází k mírnému poklesu vývoje. Vláda se snaží všemi možnými způsoby podporovat rozvoj stavební branže, v posledních měsících se zvýšil počet nově postavených dvou apartmánových domů, ale jinak je podle expertů trh s byty v Číně již nasycen.
Vývoj na trzích v USA zaznamenává mírný růst, což však v dohledné době na evropské trhy s dřívím žádný pozitivní efekt mít pravděpodobně nebude.

Z důvodu ukrajinské krize neočekává Auvinen žádná omezení trhu s dřívím s Ruskem. Sankce ze strany Evropské unie by se podle něho explicitně neměly týkat civilního obyvatelstva. Rubl ztratil v roce 2014 více než 18% své hodnoty, což by se mělo projevit spíše pozitivně pro ruské pilařské závody, které jsou orientovány na export. Situace postihne spíše dodávky do Ruska a zcela jistě klesne výše investic v Rusku. Finance se zjevně přesouvají do zemědělství, ruské banky jsou stále méně ochotny investice financovat. Podle Auvinena je obtížné předpovídat vývoj situace evropských pilařů. Poptávka po řezivu je nestabilní, čtvrtý kvartál roku 2014 a také začátek roku 2015 nebudou znamenat nějaký výrazně pozitivní vývoj. Pilařské závody by z toho měly vycházet a spíše omezit produkci řeziva, které je již nyní ve stavu převisu nabídky.

Spotřeba dříví - vývoj lepší než se očekávalo

Andreas von Möller, šéf Evropského svazu pro obchod s dřívím a obchodní šéf dřevařské a papírenské firmy Jacob Jürgensen GmbH & Co. v Hamburku, analyzoval situaci na trhu s dřívím z hlediska spotřebitelů dříví. Situace vychází ze stabilní úrovně hrubého domácího produktu v Eurozóně a poměrně stabilního vývoje ve stavebnictví. Stavební činnost v Německu a Rakousku vykazuje pozitivní trend, mírné oživení zaznamenává stavební branže i ve Velké Británii, Španělsku, Maďarsku a Slovinsku. Také počet stavebních povolení je v těchto zemích vysoký s výjimkou Francie, kde došlo k jejich poklesu. Problematickou zemí zůstává Itálie, kde dochází k dalšímu oslabení již tak nevýrazného vývoje stavebnictví a zatím nejsou signály ke zlepšení situace.

Export řeziva ze států Evropské unie již několik let nepatrně klesá, od roku 2012 ročně zhruba o 1 %. Důvodem toho je především pokles exportu v rámci evropských zemí. V prvním pololetí roku 2014 jeho objem (11,3 miliony m3) klesl o 6 % ve srovnání se stejným obdobím 2013. Vývoz z Evropy do mimoevropských destinací naopak zaznamenal vzrůst o 6% na 9,5 milionů m3, především do Japonska, Číny a na Střední východ. Zvýšení vývozu řeziva zaznamenaly Finsko, Německo, Rumunsko a Lotyšsko, k poklesu došlo u vývozu z Rakouska a Švédska.

Co se týká dovozu do EU, došlo v roce 2014 k jeho oslabení, a to o 1 % ve srovnání s rokem 2013. Od roku 2012 se dovoz do EU snížil o více než 6 %. Pokles zaznamenaly Belgie, Nizozemí a Rakousko, k mírnému nárůstu dovozu došlo v případě Itálie, Velké Británie, Francie, Španělska, pobaltských zemí, České republiky, Slovenska, Irska a Chorvatska.

Celková situace na evropských trzích s řezivem se podle Möllera vyvíjí lépe, než se očekávalo. Původní prognózy počítaly s poklesem o 8-10 % v roce 2013, ve skutečnosti došlo k oslabení o 6%, v první polovině roku 2014 dokonce již jen o 1 %. Tímto bylo podle Möllera dosaženo pomyslné dno a pro rok 2015 se odhaduje růst ve výši 2-3 %. K faktorům, které by tento pozitivní trend mohly ovlivnit, se přičítá hospodářský pokles v Německu, ukrajinská krize a sankce proti Rusku se všemi důsledky, jakými jsou problémy v zásobování energií, pokles reálných příjmů, nezaměstnanost a vysoké státní zadlužení v souvislosti s veřejnými investicemi.

Vyhlídky německého trhu jsou podle Möllera opatrně optimistické za předpokladu, že se brzy podaří snížit velké zásoby na skladech řeziva po zimě 2014. Trh ve Francii zažívá jistou stagnaci, v Nizozemí bylo podle expertů dosaženo dna a očekává se růst v roce 2015. V Belgii se po velmi úspěšném prvním pololetí 2014 vývoj zastavil a ceny v současné době zažívají doslova volný pád. Španělsko zaznamenalo po šesti letech recese konečně nárůst hrubého domácího produktu v prvním pololetí 2014, v letošním roce se počítá s mírným růstem vývoje. Pozitivně hodnotí Möller vývoj v Dánsku, jedná se podle jeho analýz o jeden z nejlépe fungujících trhů v rámci Evropy. Ve Velké Británii bude podle předpokladů pokračovat růst spotřeby, odhady hovoří o 3-5 %. Spotřeba v Itálii se nachází na nízké úrovni a v dohledné době se zlepšení neočekává. Podle expertů se Itálie dostala opět do fáze recese. „Hodně bude záležet na zimě 2014/15," říká Möller, „je otázkou, zda bude extrémně teplá zima nebo se situace změní a jak se podle toho bude vyvíjet poptávka. Od všech partnerů na trhu se bude vyžadovat trpělivost, aby nedošlo k nadprodukci. Po loňské zkušenosti jsou ale evropští producenti již obezřetnější. Problémy se očekávají spíše na mimoevropských trzích."

Situace dřevařské branže v Evropě

„Konjunkturní vyhlídky amerického dřevozpracujícího průmyslu jsou podstatně příznivější než u dřevařské branže v Evropě," komentoval současnou situaci a prognózy vývoje Dr. Carl-Erik Torgersen, předseda Rakouského svazu obchodníků s dřívím. Účastníci konference se věnovali převážně těmto tématům:

- V USA se počítá s markantním růstem v roce 2015. Nálada mezi zástupci německy mluvících zemí nebyla příliš optimistická. „Podle všech ukazatelů je úroveň spotřeby i produkce daleko za původním očekáváním".
- Velká Británie bude v roce 2015 velmi pravděpodobně patřit spolu s Francií k zemím s nejvyšší poptávkou v Evropě.
- Rumunsko zaznamenává dynamický růst produkce, především díky Holzindustrie Schweighofer.
- Žádné ze zemí s velkou produkcí řeziva se nepodařilo dosáhnout objemu produkce před začátkem krize v Evropě. Pro většinu zemí také bude platit, že po mírném oživení v letošním roce budou muset počítat opět se stagnací v roce 2015.
- Mnohé státy budou nuceny s ohledem na současnou situaci na trzích s řezivem revidovat své původní prognózy směrem dolů. „Rakousko vyrobilo v září o neuvěřitelných 30% jehličnatého řeziva méně než v roce 2013. Z toho je nutné vycházet. Ve srovnání s rokem 2013 se jen obtížně podaří dosáhnout výrobního růstu, spíše naopak. Pravděpodobnější bude pokles produkce, podle odhadů odborníků dosáhne kolem 5%".

Slabý podzim

Na všech evropských trzích došlo na podzim k citelnému oslabení dynamiky. Výjimkou byla Velká Británie, z toho profitovaly dvě země: Švédsko a částečně i Německo. V podstatě se dá říci, že letní prázdniny byly prodlouženy o více než čtyři týdny. Teprve v říjnu nastalo oživení na Blízkém a Středním východě díky oslabení eura. V Itálii trhy již delší dobu stagnují, veřejné i privátní stavebnictví zaznamenávají silný pokles. Nikdo si netroufá vyslovit prognózy pro období zimy.

Evropské země budou muset své předpovědi revidovat. Například ve Španělsku naznačuje vývoj ve stavebnictví citelný pokles dynamiky. Před obdobím krize se podílelo stavebnictví na celkovém HDP více než 20%, v současné době je to sotva 10%. Před krizí bylo postaveno v průměru 800 000 bytových jednotek ročně, v roce 2013 to bylo jen 34 000. V Japonsku došlo k významnému poklesu stavební branže i dovozu ve srovnání s rokem 2013, kdy byl zaznamenán sice mírný, ale znatelný růst.

Optimistické prognózy v USA

Jak již bylo uvedeno, počítá se v USA jako v jedné z mála zemí s podstatným růstem HDP v roce 2015. Výstavba domů se přiblížila v roce 2014 počtu jednoho milionu jednotek. To je pomyslná hranice soběstačnosti z hlediska dodávek suroviny. Od 1,1 milionu nových staveb ročně bude muset dojít ke zvýšení dovozu, což by se mohlo příznivě promítnout do evropského obchodu s dřívím, ale i jinými surovinami. Optimistické údaje počítají s nárůstem dovozu jehličnatého řeziva z Evropy, v roce 2017 by podle prognóz mohl dovoz dosáhnout objemu více než 4,4 miliony m3. Bytová výstavba v USA zaznamenává přesun od rodinných domů k výstavbě bytových domů s více jednotkami.

Pelety jako evropské téma

„Pelety jsou evropským fenoménem," komentoval Torgersen následující údaje: Celosvětová spotřeba dosahuje 24 milionů tun ročně, z toho 19 milionů tun připadá na Evropu, pouze 4 miliony tun je roční objem spotřeby v Severní Americe a Asie spotřebuje ročně pouze 1 milion tun. To jsou podle Torgersena velmi zajímavé globální údaje.

Poptávka po kvalitních sortimentech

V posledním období je zjevná vysoká poptávka po hodnotných dřevinách, zájem o dub nebo třeba borovici limbu převyšuje nabídku, což žene ceny těchto sortimentů nahoru. Znatelně klesla poptávka po kůrovcovém dříví.

Čína nakupuje dříví v Chorvatsku

Čína začíná nakupovat dříví už i v Chorvatsku a působí vrásky na čele evropskému dřevozpracujícímu průmyslu. Pilaři v Německu a Francii se obávají o svou existenci. Na trhu s řezivem je v současné době neuspokojivá situace, zejména na jihu Rakouska. Obdobná negativní analýza pochází také ze západní části Rakouska. Poklesl trh s dřevěnými materiály, snížil se počet dřevěných staveb a pokles zaznamenává také bytová výstavba.

Díky dostatečným dodávkám z České republiky a snížení objemu pořezu je Rakousko poměrně dobře zásobeno kulatinou. Ceny dříví, především smrku a borovice, mají tendenci růst.

Podle www.fordaq.com, HN
Naposledy změněno: pondělí, 26 leden 2015 09:43

(0 hlasů)

Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.

Hlavní zprávy

Trubači Markazíni vydali nový videoklip „Voda“

Trubači Markazíni vydali nový videoklip „Voda“

Lesnictví

Po populárních hudebních videoklipech trubačské skupiny Markazíni „Brouka hledej“ a „Zalesňovací“ přichází hudebníci s novým videoklipem na aktuální téma „Voda“, který vznikl jako pokračování úspěšné...

Vznikl Lesnicko-dřevařský fond: poskytne podporu lesnictví i dřevařství

Vznikl Lesnicko-dřevařský fond: poskytne podporu lesnictví i dřevařství

Lesnictví

Valná hromada Lesnicko-dřevařské komory ČR schválila dne 22. října 2020 vznik Lesnicko-dřevařského fondu. Ten je určen ke zvýšení konkurenceschopnosti lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu a...

Bobcat „Next is Now“: převratná změna  v odvětví kompaktních strojů

Bobcat „Next is Now“: převratná změna v odvětví kompaktních strojů

Komerční zpráva

Bobcat uvádí na trh nové produkty, vstupuje na nové trhy a inovuje ve všech oblastech. Uplynulých 60 let produkty Bobcat definovaly globální odvětví kompaktních strojů...

Společné „tažení“ za zachování chladnokrevných koní v lesích

Společné „tažení“ za zachování chladnokrevných koní v lesích

Lesnictví

V minulosti byla tažná síla koní celoročně využívána v dopravě, průmyslu, dolech, v zemědělství a ke mnoha dalším činnostem. Vlivem působení řady faktorů dnes vede...

Populární zprávy

Lesy ČR připravují reorganizaci a zřizují Závod lesní techniky

Lesy ČR připravují reorganizaci a zřizují Závod lesní techniky

Lesnictví

Zobrazeno:12412

Aktualizováno 21. 8. Vedení Lesů ČR připravuje významné organizační změny. Hlavním důvodem zamýšlených změn je snižování nákladů, zvyšování efektivity administrativních procesů a posílení vlastních kapacit Lesů...

Opětovné propojení znalostí zemědělství a lesnictví může prospět oběma oborům

Opětovné propojení znalostí zemědělství a lesnictví může prospět oběma oborům

Lesnictví

Zobrazeno:8091

O agrolesnictví v našich podmínkách, hlavních benefitech, ale i rizicích, reálných možnostech zavádění agrolesnických systémů na lesní půdě či ekonomice tohoto způsobu hospodaření si redaktorka...

V  tendru Lesů ČR podala nejvíce nejvýhodnějších nabídek firma Uniles

V tendru Lesů ČR podala nejvíce nejvýhodnějších nabídek firma Uniles

Lesnictví

Zobrazeno:4232

V tendru na provádění lesnických prací ve státních lesích spravovaných podnikem Lesy ČR předložilo 36 firem 190 nabídek. Lesy ČR je začaly hodnotit 16. září...

Zemřel předseda SVOL František Kučera

Zemřel předseda SVOL František Kučera

Lesnictví

Zobrazeno:3642

SVOL s hlubokým zármutkem v pátek 16. 10. 2020 oznámil, že náhle podlehl nemoci František Kučera. „Ztratili jsme vzácného kolegu a přítele, lesnictví pak velkého...

Naši partneři

Lesy ČR VLS UHUL ČLS LOS DYAS.EU PEFC LESmedium.SK Lesnicko-dřevařská komora ČR Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. Agrární komora ČR

Naše další weby